Taniej zapobiegać niż leczyć! Nawet niewielkie opóźnienia w płatnościach mogą zachwiać płynność finansową firmy i przez splot niekorzystnych wydarzeń doprowadzić do braku regulowania swoich zobowiązań i bankructwa!

 

Podjęte działania prewencyjne pozwalają minimalnym nakładem kosztów uzyskać terminową zapłatę za sprzedane towary czy wykonane usługi, co pozwala naszym klientom skoncentrować się na przedsięwzięciach inwestycyjnych i rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej a nie odzyskiwaniu należności.

 

Pieczęć prewencyjna Legal Assistance jest pierwszym, a zarazem bardzo skutecznym narzędziem dyscyplinującym dłużników. Pieczęć prewencyjna służy oznaczaniu dokumentów sprzedażowych oraz korespondencji handlowej z kontrahentami, dając w ten do zrozumienia, iż nad bezpieczeństwem Państwa wierzytelności i finansów czuwają profesjonaliści z zakresu windykacji. Nierzetelni dłużnicy otrzymują jasny sygnał, iż w przypadku braku terminowej spłaty zobowiązań zostaną niezwłocznie podjęte odpowiednie czynności windykacyjne.

Pieczęć prewencyjna Legal Assistance skutecznie działa w szczególności na dłużników regulujących w pierwszej kolejności „konieczne zobowiązania”, odkładając na później te, których brak uregulowania, nie pociąga dotkliwych konsekwencji. Dzięki pieczęci prewencyjnej Legal Assistance Państwa zobowiązania uzyskają status pilnych i z pewnością będą regulowane w pierwszej kolejności.

Usługa ta polega na monitorowaniu wierzytelności jeszcze przed upływem terminu płatności. Dłużnik otrzymuje od nas, w uprzednio uzgodnionej z klientem formie, przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności.

Do monitorowania płatności wykorzystujemy:

  • kontakt telefoniczny – rozmowa ma na celu przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności oraz rozpoznaniu ewentualnych przeszkód w terminowej spłacie
  • wiadomości tekstowe SMS – krótka wiadomość tekstowa zawiera informację o terminie płatności, numer rachunku bankowego, prośbę o kontakt w przypadku wątpliwości czy też braku możliwości zapłaty w terminie
  • indywidualne pisemne monity / wezwania do zapłaty – pismo obejmujące swą treścią przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności, czy też wezwanie do zapłaty wraz ze wskazaniem rachunku bankowego oraz konsekwencji braku uregulowania należności.

Usługa ta, jak i ten etap windykacji jest niezwykle istotny z punktu widzenia skuteczności windykacji w późniejszym czasie. Przede wszystkim, spory odsetek dłużników po kontakcie telefonicznym oraz pisemnych monitach, mając świadomość o nieuchronności zapłaty i ryzyku wygenerowania dodatkowych kosztów, reguluje swoje zobowiązania.

Kolejnym aspektem monitoringu płatności jest zapoznanie się z faktyczną sytuacją finansową dłużnika. Często wierzyciele nie przywiązują dużej wagi do tego etapu windykacji, żyjąc nadzieją, że w najgorszym razie sąd i komornik rozwiążą problem.

Otóż, jest to bardzo błędny sposób myślenia i tylko monitorowanie płatności a co za tym idzie - monitorowanie kondycji finansowej dłużnika oraz podjęcie stosownych kroków na tym etapie windykacji pozwala wielokrotnie zwiększyć szansę na późniejsze pełne odzyskanie należności. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wychwycić ewentualne przeszkody w terminowym uregulowaniu należności przez Państwa kontrahenta, a tym samym w odpowiednim czasie – podjąć działania zabezpieczające Państwa wierzytelności, które w przypadku zaprzestania regulowania zobowiązań przez Państwa dłużnika przyspieszą etap postępowania sądowego oraz pozwolą na szybkie zaspokojenie Państwa należności, czy też uzyskanie innych podstaw do zaspokojenia. Należy pamiętać, że w egzekucji obowiązuje zasada – kto pierwszy ten lepszy – i w przypadku kłopotów dłużnika, zaspokojenie uzyskuje zazwyczaj ten wierzyciel, czy Ci wierzyciele którzy działają najsprawniej i najszybciej.

Wychodzimy z założenia, że windykacja należności zaczyna się jeszcze zanim zostanie zawarta umowa, dokonana sprzedaż czy wykonana usługa. Stąd, naszym klientom proponujemy usługę zabezpieczania dokonywanych transakcji, która spotyka się z coraz większym uznaniem i wraz ze wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa oraz ryzyka w obrocie gospodarczym związanego z coraz większą liczbą nieuczciwych kontrahentów, jest wykorzystywana już przy stosunkowo niewielkich transakcjach.

W ramach zabezpieczenia transakcji proponujemy naszym Klientom szereg prawnych form zabezpieczenia, a przede wszystkim uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami naszych klientów mając na celu uzyskanie możliwie najkorzystniejszych warunków zabezpieczenia transakcji.

Odpowiednie zabezpieczenie transakcji pozwala na spokojne wykonanie umowy, i otrzymanie za nie w umówionym czasie wynagrodzenia. Jak ważne jest terminowe realizowanie zobowiązań przekonało się już wiele podmiotów, które utraciły płynność finansową na skutek brak zapłaty ze strony nieuczciwych kontrahentów.

Zabezpieczenie transakcji jest ściśle związane z modelem współpracy oraz rodzajem wykonywanej umowy, stąd wybór odpowiednich zabezpieczeń z bogatego wachlarza stosowanych przez nas form zabezpieczania transakcji dokonywany przy udziale klienta po szczegółowej analizie jego sytuacji prawnej i prognozowanych warunków umowy.