Na windykację patrzymy szeroko, bowiem ta rozpoczyna się jeszcze daleko przed podpisaniem umowy i sprzedażą usług czy towarów.

Dlatego też, naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną świadczoną przez specjalistów w swoich dziedzinach. Nasza pomoc prawna i fachowe doradztwo zapewnia bezpieczeństwo realizacji nowych przedsięwzięć przez naszych Klientów. Podejmowane środki minimalizują ryzyko nietrafionych inwestycji i strat związanych z późniejszym odzyskiwaniem należności. Jednocześnie, staramy się uchronić naszych Klientów przed niekorzystnymi dla nich decyzjami i zapisami w zawieranych umowach.

Zakres i model obsługi prawnej dopasowywany jest każdorazowo dla każdego z Klientów, a w jej ramach:

- udzielamy porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, wekslowego, budowlanego, administracyjnego, karnego gospodarczego, obrotu nieruchomościami, zabezpieczenia

- opracowujemy umowy, porozumienia z kontrahentami, zabezpieczenia transakcji, wnioski i pisma procesowe

- pomagamy przy zakładaniu jak i prowadzeniu spółek handlowych, w tym ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

- poprzez współpracujące z nami, wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach, kancelarie adwokackie i radcowskie, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,

- dzięki stałej współpracy z wieloma specjalistami z danych dziedzin prawa, nasi Klienci otrzymują prawne wsparcie na ogół niedostępne w sytuacji krytycznej lub przy współpracy tylko z jedną, niewielką kancelarią prawną.